PARĀDU PILNA PIEDZIŅA

Apgrūtināto aktīvu atgūšana un pārvaldīšana

PROBLEMĀTISKO AKTĪVU PĀRVALDĪŠANA

Apgrūtinātu aktīvu pārvaldība ir mūsu biznesa pamats. Aktīvi, kas kļuvuši neizmantojami vai nepietiekami efektīvi – nekustamie īpašumi, uzņēmumi vai neatmaksāti aizdevumi.

PARĀDU PIEDZIŅA

Conventus” INKASO atgūst naudu no jūsu parādniekiem. Mūsu parādu piedziņas inspektoru mērķis ir panākt parāda atmaksu ātri, saglabājot labas attiecības ar parādnieku.

KUSTAMĀS MANTAS ATGŪŠANA

Conventus” nodrošina pilnu servisu īpašuma atgūšanā un nodrošinājuma pārņemšanā, uzglabāšanā un realizācijā. Garantējam ātru un profesionālu īpašuma pārņemšanu, darbojoties juridisko ierobežojumu rāmjos.

TIESVEDĪBA

Ja parādnieks atsakās nokārtot saistības pret kreditoru, nākošais solis parādu atgūšanā kreditoram ir vērsties tiesā ar prasību piedzīt parādu. “Conventus” nodrošina pilnu tiesvedības procesu.

PROBLEMĀTISKO AKTĪVU PĀRVALDĪŠANA

Apgrūtinātu aktīvu pārvaldība ir mūsu biznesa pamats. Aktīvi, kas kļuvuši neizmantojami vai nepietiekami efektīvi – nekustamie īpašumi, uzņēmumi vai neatmaksāti aizdevumi.

PARĀDU PIEDZIŅA

Conventus” INKASO atgūst naudu no jūsu parādniekiem. Mūsu parādu piedziņas inspektoru mērķis ir panākt parāda atmaksu ātri, saglabājot labas attiecības ar parādnieku.

KUSTAMĀS MANTAS ATGŪŠANA

Conventus” nodrošina pilnu servisu īpašuma atgūšanā un nodrošinājuma pārņemšanā, uzglabāšanā un realizācijā. Garantējam ātru un profesionālu īpašuma pārņemšanu, darbojoties juridisko ierobežojumu rāmjos.

TIESVEDĪBA

Ja parādnieks atsakās nokārtot saistības pret kreditoru, nākošais solis parādu atgūšanā kreditoram ir vērsties tiesā ar prasību piedzīt parādu. “Conventus” nodrošina pilnu tiesvedības procesu.

PARĀDVĒSTURES DATU BĀZE

Conventus” izveidotajā parādvēstures datu bāzē jūs varat pārliecināties par potenciālo klientu maksātspēju un novērtēt maksājuma saistību izpildi. Šeit apkopoti dažādu nozaru dati, tai skaitā informācija, ko neatradīsiet nevienā citā parādvēstures datu bāzē:

Dati par atsavinātiem līzinga un komercķīlu objektiem
Plašākā transporta nozares parādu datu bāze
Latvijas lielāko komunālo pakalpojumu sniedzēju parādnieki
SisTĒMA DATU SINHRONIZĀCIJAI AR KREDĪTU INFORMĀCIJAS BIROJU
Konsultatīvā sabiedrība “Conventus” ir lielākais no parādu piedziņas uzņēmumiem, kas sniedz datus Kredītinformācijas Birojam, tādēļ mēs saviem klientiem varam sniegt būtisku informāciju par maksājumu kavētājiem.”

AS “Kredītinformācijas Birojs” izpilddirektors Intars Miķelsons

AS “Kredītinformācijas Birojs” izpilddirektors Intars Miķelsons

AS “Kredītinformācijas Birojs” izpilddirektors Intars Miķelsons