TIESVEDĪBA

“Ja pirmstiesas process nav devis ātrus rezultātus, vairāku tūkstošu veiksmīgu tiesvedību rezultātā uzkrātā pieredze mums dod pārliecību, ka panāksim vēlamo un tiesas ceļā, papildus esošajām saistībām, panāksim, ka parādnieks sedz arī tiesvedības procesa izmaksas.”

/JĀNIS KRASTIŅŠ, Valdes loceklis/

PARĀDU PIEDZIŅA TIESĀ

Gadījumos, kad parādnieks atsakās izpildīt saistības pret kreditoru, nākošais solis parādu atgūšanā kreditoram ir vērsties tiesā ar prasību piedzīt parādu. Conventus nodrošina pastāvīgu juridisko palīdzību tiesvedības procesa laikā, sākot ar klienta rīcībā esošo dokumentu izskatīšanu līdz pat tiesas izsniegtā izpildraksta nodošanai izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

JURIDISKIE PAKALPOJUMI

Conventus ne tikai pārstāv klientu intereses lietās par parādu atgūšanu, bet arī palīdz atrisināt dažādus citus juridiskos jautājumus, lai Jūs varētu koncentrēties uz sava biznesa izaugsmi. Conventus nodrošina:

pārstāvību civillietās un administratīvajās lietās, aizstāvību krimināllietās;

tiesiska rakstura dokumentu sagatavošanu, līgumu, pretenziju, sūdzību, iesniegumu, aktu u.c. dokumentu sagatavošanu;

dažādu procesuālo dokumentu (prasības pieteikumu, paskaidrojumu, kompensācijas pieteikumu, izlīgumu, apelācijas un kasācijas sūdzību) sagatavošanu;

komersantu dibināšanas/reģistrācijas dokumentu sagatavošanu;

juridisko palīdzību strīdus jautājumu noregulēšanai pirmstiesas procesa laikā.

 

IZPILDRAKSTA LEGALIZĀCIJA ĀRZEMĒS

Latvijā izsniegtie izpildraksti tiek nodoti izpildei zvērinātiem tiesu izpildītājiem, taču, ja parādnieks atrodas ārzemēs, pastāv ierobežojumi piedziņas darbību veikšanai. Conventus speciālisti nodrošinās juridisko palīdzību izpildraksta legalizācijai un tā izpildes iespējām ārzemēs.

 

JURIDISKĀS KONSULTĀCIJAS

Individuālas juridiskās konsultācijas dažādos tiesību jautājumos. Piesakies konsultācijai ar juristu un mēs atradīsim risinājumu jūsu jautājumā.

 

Vairāk par tiesvedību

AGRIS RACIBORSKIS

 +371 29229980

 agris@conventus.lv