PILNA PARĀDU PIEDZIŅA

Apgrūtināto aktīvu pārvēršana naudā

SAŅĒMI VĒSTULI?

Ja esat saņēmis vēstuli no “Conventus” INKASO par nenokārtotām parādsaistībām, pirmais solis ir kontaktēties ar jūsu parādu piedziņas inspektoru, kurš palīdzēs atrast risinājumu.

PARĀDU PIEDZIŅA

Conventus” INKASO atgūst naudu no jūsu parādniekiem. Mūsu parādu piedziņas inspektoru mērķis ir panākt parāda atmaksu ātri, saglabājot labas attiecības ar parādnieku.

KUSTAMĀS MANTAS ATGŪŠANA

Conventus” nodrošina pilnu servisu īpašuma atgūšanā un nodrošinājuma pārņemšanā, uzglabāšanā un realizācijā. Garantējam ātru un profesionālu īpašuma pārņemšanu, darbojoties juridisko ierobežojumu rāmjos.

TIESVEDĪBA

Ja parādnieks atsakās nokārtot saistības pret kreditoru, nākošais solis parādu atgūšanā kreditoram ir vērsties tiesā ar prasību piedzīt parādu. “Conventus” nodrošina pilnu tiesvedības procesu.

SAŅĒMI VĒSTULI?

Ja esat saņēmis vēstuli no Conventus INKASO par nenokārtotām parādsaistībām, pirmais solis ir kontaktēties ar jūsu parādu piedziņas inspektoru, kurš palīdzēs jums atrast risinājumu…

PARĀDU PIEDZIŅA

Conventus INKASO atgūst naudu no jūsu parādniekiem. Mūsu parādu piedziņas inspektoru mērķis ir panākt parāda atmaksu ātri, saglabājot labas attiecības ar parādnieku, bet, ja parādnieks nesadarbojas, tad…

KUSTAMĀS MANTAS ATGRIEŠANA

Conventus nodrošina pilnu servisu īpašuma atgūšanā un nodrošinājuma pārņemšanā, uzglabāšanā un realizācijā. Garantējam ātru, profesionālu īpašuma pārņemšanu darbojoties juridisko ierobežojumu rāmjos…

TIESVEDĪBA

Ja parādnieks atsakās nokārtot saistībās pret kreditoru, nākošais solis parādu atgūšanā kreditoram ir vērsties tiesā ar prasību piedzīt parādu. Conventus nodrošina pilnu procesu no dokumentu izskatīšanas līdz…

PARĀDVĒSTURES DATU BĀZE

Conventus” izveidotajā parādvēstures datu bāzē jūs varat pārliecināties par potenciālo klientu maksātspēju un novērtēt maksājuma saistību izpildi. Šeit apkopoti dažādu nozaru dati, tai skaitā informācija, ko neatradīsiet nevienā citā parādvēstures datu bāzē:

Dati par atsavinātiem līzinga un komercķīlu objektiem
Plašākā transporta nozares parādu datu bāze
Latvijas lielāko komunālo pakalpojumu sniedzēju parādnieki
SisTĒMA DATU SINHRONIZĀCIJAI AR KREDĪTU INFORMĀCIJAS BIROJU
Konsultatīvā sabiedrība “Conventus” ir lielākais no parādu piedziņas uzņēmumiem, kas sniedz datus Kredītinformācijas Birojam, tādēļ mēs saviem klientiem varam sniegt būtisku informāciju par maksājumu kavētājiem.”

AS “Kredītinformācijas Birojs” izpilddirektors
Intars Miķelsons

AS “Kredītinformācijas Birojs” izpilddirektors
Intars Miķelsons

AS “Kredītinformācijas Birojs”
izpilddirektors
Intars Miķelsons