TIESVEDĪBA

Ja pirmstiesas process nav devis ātrus rezultātus, vairāku tūkstošu veiksmīgu tiesvedību rezultātā uzkrātā pieredze mums dod pārliecību, ka panāksim vēlamo, un, papildus esošajām saistībām, tiesas ceļā panāksim, ka parādnieks sedz arī tiesvedības procesa izmaksas.

/Jānis Krastiņš, valdes loceklis/

PARĀDU PIEDZIŅA TIESĀ

Gadījumos, kad parādnieks atsakās izpildīt saistības pret kreditoru, nākošais solis parādu atgūšanā kreditoram ir vērsties tiesā ar prasību piedzīt parādu. “Conventus” nodrošina pastāvīgu juridisko palīdzību tiesvedības procesa laikā – sākot ar klienta rīcībā esošo dokumentu izskatīšanu līdz pat tiesas izsniegtā izpildraksta nodošanai izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam.

 
JURIDISKIE PAKALPOJUMI

“Conventus” ne tikai pārstāv klientu intereses lietās par parādu atgūšanu, bet arī palīdz atrisināt dažādus citus juridiskos jautājumus, lai jūs varētu koncentrēties uz sava biznesa izaugsmi. “Conventus” piedāvājumā esošie juridiskie pakalpojumi ietver:

 

  • Pārstāvību civillietās un administratīvajās lietās, kā arī aizstāvību krimināllietās
  • Tiesiska rakstura dokumentu sagatavošanu, līgumu, pretenziju, sūdzību, iesniegumu, aktu un citu dokumentu sagatavošanu
  • Dažādu procesuālo dokumentu (prasības pieteikumu, paskaidrojumu, kompensācijas pieteikumu, izlīgumu, apelācijas un kasācijas sūdzību) sagatavošanu
  • Komersantu dibināšanas/reģistrācijas dokumentu sagatavošanu
  • Juridisko palīdzību strīdus jautājumu noregulēšanai pirmstiesas procesa laikā
IZPILDRAKSTA LEGALIZĀCIJA ĀRZEMĒS

Latvijā izsniegtie izpildraksti tiek nodoti izpildei zvērinātiem tiesu izpildītājiem, taču, ja parādnieks atrodas ārzemēs, pastāv ierobežojumi piedziņas darbību veikšanai. “Conventus” speciālisti nodrošinās juridisko palīdzību izpildraksta legalizācijai un tā izpildes iespējām ārzemēs.

Juridiskās konsultācijas

Mūsu piedāvājumā ir ne tikai juridiskie pakalpojumi, bet arī individuālas juridiskās konsultācijas dažādos tiesību jautājumos. Piesakieties konsultācijai ar juristu, un mēs atradīsim risinājumu jūsu problēmai! 

Uzziniet vairāk par tiesvedību BEZ MAKSAS, rakstot uz janis@conventus.lv

TIESVEDĪBAS PROCESS