PROBLEMĀTISKO AKTĪVU PĀRVALDĪŠANA

Jebkura veida apgrūtinājumu pārvaldība, palīdzot īpašniekam atgūt tiesības pārvaldīt un lietot savu īpašumu, gūt no tā maksimālu labumu.

PROBLEMĀTISKIE AKTĪVI

Aktīvi, kas apgrūtināti ar lietu tiesībām:

 • ķīlas, hipotēkas
 • servitūti, to nodibināšana
 • apbūves tiesības, to reģistrēšana
 • pievedceļu neesamība u.c.

Aktīvi, kas apgrūtināti ar saistību tiesībām:

 • īres, nomas līgumi
 • patvaļīgi aizņemti īpašumi
 • parādi un citas saistības

NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS

Īpašuma pārņemšana:

 • Ieviešana valdījumā

Apsaimniekošana:

 • Pakalpojumu līgumu noslēgšana
 • Nepieciešamo ieguldījumu izvērtēšana
 • Plānošana, saskaņošana valsts un pašvaldību iestādēs
 • Ieguldījumu / remontdarbu veikšana

Nekustamā īpašuma atgūšana:

 • Īpašumu tiesību atjaunošana
 • Iegāde
 • Hipotēkas reģistrēšana, izlietošana, dzēšana

Īpašuma iznomāšana, izīrēšana, pārdošana
Īpašuma nodošana īpašniekam

UZŅĒMUMS

 • Pārvaldības iespējas atgūšana
 • Nodrošinājumu izlietošana – komercķīlas reģistrācija, izlietošana, dzēšana
 • Nepieciešamo ieguldījumu izvērtēšana, ieguldījumu veikšana un administrēšana
 • Uzņēmuma likvidēšana
 • Uzņēmuma aktīvu, krājumu, kapitāldaļu pārņemšana
 • Maksātspējas apdraudējuma novēršana
 • Uzņēmuma pārdošana
 • Pamatlīdzekļu izpārdošana
 • Uzņēmuma nodošana īpašniekam

DEBITORU PARĀDI

Prasījumu tiesību pārņemšana un debitoru parādu atgūšana
Debitoru parādu atgūšanas procesa finansēšana:

 • Pirmstiesas piedziņas process
 • Tiesvedības process

Visa veida nodrošināto prasījumu izlietošana:

 • Hipotēkas un komercķīlas

Prasījuma tiesību sagatavošana to pārdošanai
Eksponēšana un pārdošana

MŪSU RISINĀJUMI

Conventus piedāvā daudzpusīgu, kompleksu risinājumu apgrūtināto aktīvu pārvaldīšanai – gan no juridiskā, gan praktiskā viedokļa.
Ieviešana valdījumā
Nodrošinājuma īstenošana (hipotēka, komercķīla)
Finanšu plūsmas kontroles pārņemšana
Aktīvu apsekošana
Inventarizācija
Visu apgrūtinājumu likvidēšana (kas liedz brīvi rīkoties ar aktīvu)

Kāds ir ieguvums?

Atgūsiet sava aktīva tirgus vērtību un varēsiet to netraucēti lietot labākajā un efektīvākajā tā izmantošanas veidā.

Problemātisko aktīvu pārvaldība ietver regulāru komunikāciju ar klientiem, informējot un saskaņojot tālākās darbības, kā arī nodrošinot atskaites par procesa virzību.

Uzziniet vairāk par risinājumiem, rakstot vai zvanot uz:

Jānis Krastiņš: janis@conventus.lv, Tālr.: 29236643