PROBLEMĀTISKO AKTĪVU PĀRVALDĪŠANA

Jebkura veida apgrūtinājums, kas īpašniekam nedod pilnas tiesības valdīt un lietot savu īpašumu, gūt no tā maksimālu labumu.

/Jānis Krastiņš, Valdes loceklis/

PROBLEMĀTISKIE AKTĪVI

Aktīvi, kas apgrūtināti ar lietu tiesībām:

 • ķīlas, hipotēkas
 • servitūti, to nodibināšana
 • apbūves tiesības, to reģistrēšana
 • pievedceļu neesamība u.c.

Aktīvi, kas apgrūtināti ar saistību tiesībām:

 • īres, nomas līgumi
 • patvaļīgi aizņemti īpašumi
 • parādi un citas saistības

NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS

Īpašuma pārņemšana:

 • Ieviešana valdījumā

Apsaimniekošana:

 • Pakalpojumu līgumu noslēgšana
 • Nepieciešamo ieguldījumu izvērtēšana
 • Plānošana, saskaņošana valsts un pašvaldību iestādēs
 • Ieguldījumu / remontdarbu veikšana

Nekustamā īpašuma atgūšana:

 • Īpašumu tiesību atjaunošana
 • Iegāde
 • Hipotēkas reģistrēšana, izlietošana, dzēšana
Īpašuma iznomāšana, izīrēšana, pārdošana
Īpašuma nodošana īpašniekam

UZŅĒMUMS

Pārvaldības iespējas atgūšana
Nodrošinājumu izlietošana – komercķīlas reģistrācija, izlietošana, dzēšana
Nepieciešamo ieguldījumu izvērtēšana, ieguldījumu veikšana un administrēšana
Uzņēmuma likvidēšana
Uzņēmuma aktīvu, krājumu, kapitāldaļu pārņemšana
Maksātspējas apdraudējuma novēršana
Uzņēmuma pārdošana
Pamatlīdzekļu izpārdošana
Uzņēmuma nodošana īpašniekam

DEBITORU PARĀDI

Prasījumu tiesību pārņemšana un debitoru parādu atgūšana

Debitoru parādu atgūšanas procesa finansēšana:

 • Pirmstiesas piedziņas process
 • Tiesvedības process

Visa veida nodrošināto prasījumu izlietošana:

 • Hipotēkas un komercķīlas
Prasījuma tiesību sagatavošana to pārdošanai
Eksponēšana un pārdošana

MŪSU RISINĀJUMI

Conventus piedāvā daudzpusīgu, kompleksu risinājumu apgrūtināto aktīvu pārvaldīšanai – gan no juridiskā, gan praktiskā viedokļa.
Ieviešana valdījumā
Nodrošinājuma īstenošana (hipotēka, komercķīla)
Finanšu plūsmas kontroles pārņemšana
Aktīvu apsekošana
Inventarizācija
Visu apgrūtinājumu likvidēšana (kas liedz brīvi rīkoties ar aktīvu)

KO IEGŪSIET?

Atgūsiet sava aktīva tirgus vērtību un varēsiet to netraucēti lietot labākajā un efektīvākajā tā izmantošanas veidā.

Problemātisko aktīvu pārvaldība ietver regulāru komunikāciju ar klientiem, informējot un saskaņojot tālākās darbības, kā arī nodrošinot atskaites par procesa virzību.

JURIDISKĀS KONSULTĀCIJAS

Mūsu piedāvājumā ir ne tikai juridiskie pakalpojumi, bet arī individuālas juridiskās konsultācijas dažādos tiesību jautājumos. Piesakieties konsultācijai ar juristu, un mēs atradīsim risinājumu jūsu problēmai! 

Uzziniet vairāk par tiesvedību, rakstot vai zvanot uz:

Jānis Krastiņš: janis@conventus.lv, tālrunis 29236643
Andrejs Gailis: andrejs.gailis@conventus.lv, tālrunis 26524232